ყურადღებით!
პატივცემულო მონაწილეებო შესყიდვის დოკუმენტაციით მოთხოვნილი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის წარმოუდგენლობა ან არასრულად წარმოდგენა გამოიწვევს თქვენი ორგანიზაციის მოხსნას პროცედურებიდან.
ელექტრონული შესყიდვების სისტემა
ძიების პარამეტრები

სერვერის რეალური დრო
2024-06-16 01:00:42

სიახლეების გამოწერა
მიმდინარე კურსი
ეროვნული ბანკის მონცემებით
1 USD   GEL
1 EUR   GEL
გამოცხადებული შესყიდვები
2024-01-16 15:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.24.00061
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: ქვესადგურში „პლატო ნუცუბიძე“ ღგმ-ს (ღია გამანაწილებელი მოწყობილობა) 110 კვ და ომფ-ს (მართვის ფარი) რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზაციის და დგმ-ს (დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა) 6 კვ მოდერნიზაციის პროექტირება/Проектирование реконструкции и модернизации О
 დამატებითი ინფორმაცია:
 ქვესადგურში „პლატო ნუცუბიძე“ ღგმ-ს (ღია გამანაწილებელი მოწყობილობა) 110 კვ. და ომფ-ს (მართვის ფარი) რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზაციის და დგმ-ს (დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა) 6 კვ. მოდერნიზაციის პროექტირება/Проектирование реконструкции и модернизации ОРУ (Открытое Распределительное Устройство) 110кВ. и ОПУ (щит управления) и модернизация ЗРУ (Закрытое Распределительное Устройство) 6кВ. на ПС «Плато Нуцубидзе»
 
2023-12-15 14:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00439
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე (ახალი მიერთებები), აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту (Новые присоединения), осуществленным АО «Теласи» в 20
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე (ახალი მიერთებები), აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту (Новые присоединения), осуществленным АО «Теласи» в 2022 году
 
2023-12-15 14:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00438
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე (კაპიტალური რემონტი ქსელი 0,4), აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту (Капитальные ремонты в сети 0.4 кВ.), осущ
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე (კაპიტალური რემონტი ქსელი 0,4), აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту (Капитальные ремонты в сети 0.4 кВ.), осуществленным АО «Теласи» в 2022 году
 
2023-12-15 14:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00437
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე (კაპიტალური რემონტი ქსელი 6/10) აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту (Капитальные ремонты в сети 6/10 кВ.), осу
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე (კაპიტალური რემონტი ქსელი 6/10) აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту (Капитальные ремонты в сети 6/10 кВ.), осуществленным АО «Теласи» в 2022 году
 
2023-12-15 14:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00436
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე (ქსელის განვითარება), აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту (Развитие сети), осуществленным АО «Теласи» в 2022 г
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე (ქსელის განვითარება), აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту (Развитие сети), осуществленным АО «Теласи» в 2022 году
 
2023-12-15 14:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00435
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე, ქს "ლილო 3-ში" გამანაწილებელი მოწყობილობების და მართვის ფარის რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაციაზე აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე, ქს "ლილო 3-ში" გამანაწილებელი მოწყობილობების და მართვის ფარის რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაციაზე აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту, осуществленным АО «Теласи» в 2022 году, Реконструкция и модернизация распределительных устройств 110-35кВ. и ОПУ (щит управления) на подстанции «Лило-3»
 
2023-12-15 14:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00434
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე, ქს "მახათაში" გამანაწილებელი მოწყობილობების და მართვის ფარის რეკონსტრუქციასა და მოდერნიზაციაზე, აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ პროექტზე, ქს "მახათაში" გამანაწილებელი მოწყობილობების და მართვის ფარის რეკონსტრუქციასა და მოდერნიზაციაზე, აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по проекту Реконструкция и модернизация КРУН (комплектное распределительное устройство наружной установки) - 6-10кВ. замена МКП-110 и ОПУ (щит управления) на подстанции «Махата» осуществленным АО «Теласи» в 2022 году