ყურადღებით!
პატივცემულო მონაწილეებო შესყიდვის დოკუმენტაციით მოთხოვნილი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის წარმოუდგენლობა ან არასრულად წარმოდგენა გამოიწვევს თქვენი ორგანიზაციის მოხსნას პროცედურებიდან.
ელექტრონული შესყიდვების სისტემა
ძიების პარამეტრები

სერვერის რეალური დრო
2024-07-14 04:49:18

სიახლეების გამოწერა
მიმდინარე კურსი
ეროვნული ბანკის მონცემებით
1 USD   GEL
1 EUR   GEL
გამოცხადებული შესყიდვები
2024-06-07 18:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.24.00383
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სპეციალური ელექტროფარი 65 (CЭЩ-65) 35 კვ. საკაბელო საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის საკაბელო შემყვანი-გამომყვანის ელეგაზური იზოლაციის მქონე კომპლექტური გამანაწილებელი მოწყობილობის (КРУЭ) უჯრედი ქს „ორთაჭალჰესისთვის“/Ячейки КРУЭ кабельного ввода-вывода КЛЭП
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სპეციალური ელექტროფარი 65 (CЭЩ-65) 35 კვ. საკაბელო საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის საკაბელო შემყვანი-გამომყვანის ელეგაზური იზოლაციის მქონე კომპლექტური გამანაწილებელი მოწყობილობის (КРУЭ) უჯრედი ქს „ორთაჭალჰესისთვის“/Ячейки КРУЭ кабельного ввода-вывода КЛЭП 35кВ. CЭЩ-65 для ПС «Ортачала ГЭС»
 
2024-05-22 11:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.24.00072
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: 6 კვ. დგმ-ს (დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა) რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზაციის სამუშაოების შესრულება ქვესადგურში „დიღომი-2“/Выполнения работ по реконструкции и модернизации ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) 6кВ. на подстанции «Дигоми - 2»
 დამატებითი ინფორმაცია:
 6 კვ. დგმ-ს (დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობა) რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზაციის სამუშაოების შესრულება ქვესადგურში „დიღომი-2“/Выполнения работ по реконструкции и модернизации ЗРУ (Закрытое распределительное устройство) 6кВ. на подстанции «Дигоми - 2»