ყურადღებით!
პატივცემულო მონაწილეებო შესყიდვის დოკუმენტაციით მოთხოვნილი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის წარმოუდგენლობა ან არასრულად წარმოდგენა გამოიწვევს თქვენი ორგანიზაციის მოხსნას პროცედურებიდან.
ელექტრონული შესყიდვების სისტემა
ძიების პარამეტრები

სერვერის რეალური დრო
2023-12-07 14:44:08

სიახლეების გამოწერა
მიმდინარე კურსი
ეროვნული ბანკის მონცემებით
1 USD   GEL
1 EUR   GEL
გამოცხადებული შესყიდვები
2023-11-30 18:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დაწყებულია
#330.23.00054
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: ქს „ტაბახმელა“ 110/35კვ. გამანაწილებელი მოწყობილობების ომფ-ს (მართვის ფარის) და 6/10კვ. დგმ (დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის) რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზაციის პროექტირება/Проектирование реконструкции и модернизации распределительных устройств 110/35к
 დამატებითი ინფორმაცია:
 ქს „ტაბახმელა“ 110/35კვ. გამანაწილებელი მოწყობილობების ომფ-ს (მართვის ფარის) და 6/10კვ. დგმ (დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის) რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზაციის პროექტირება/Проектирование реконструкции и модернизации распределительных устройств 110/35кВ. ОПУ (щит управления) и ЗРУ (Закрытое Распределительное Устройство) 6/10кВ. на подстанции «Табахмела»
 
2023-11-09 17:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებული სამშენებლო (სამონტაჟო) - სარეაბილიტაციო საინვესტიციო პროექტებზე, აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по строительно (монтажным) –
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებული სამშენებლო (სამონტაჟო) - სარეაბილიტაციო საინვესტიციო პროექტებზე, აკრედიტირებული ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მომზადება - Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2022 году АО «Теласи»
 
2023-11-07 18:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00423
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: ორჯაჭვა 35კვ. გადამცემი ხაზის, ორტრანსფორმატორიანი 35/10კვ. ბლოკ-მოდულური ქვესადგურ „კრწანისის“ და მასზე მისასვლელი გზის საპროექტო და მუშა დოკუმენტაციის დამუშავება - Разработка проектной и рабочей документации по строительству двух цепной линии 35кВ, подъ
 დამატებითი ინფორმაცია:
 ორჯაჭვა 35კვ. გადამცემი ხაზის, ორტრანსფორმატორიანი 35/10კვ. ბლოკ-მოდულური ქვესადგურ „კრწანისის“ და მასზე მისასვლელი გზის საპროექტო და მუშა დოკუმენტაციის დამუშავება - Разработка проектной и рабочей документации по строительству двух цепной линии 35кВ, подъездной к подстанции дороги и двух трансформаторной блочно-модульной подстанции 35/10 кВ. «Крцаниси»
 
2023-11-03 12:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00061
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სამშენებლო-სამონტაჟო (სს) და გაშვება-გაწყობის (გგ) სამუშაოების შესრულებაზე სეგხ 110კვ. “მუხიანი-2” საყრდენების გადასატანად აღჭურვილობის და მასალების ნაწილობრივი მიწოდებით/Выполнение строительно-монтажных (СМ) и пуско-наладочных (ПН) работ по переносу опор
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სამშენებლო-სამონტაჟო (სს) და გაშვება-გაწყობის (გგ) სამუშაოების შესრულებაზე სეგხ 110კვ. “მუხიანი-2” საყრდენების გადასატანად აღჭურვილობის და მასალების ნაწილობრივი მიწოდებით/Выполнение строительно-монтажных (СМ) и пуско-наладочных (ПН) работ по переносу опор ВЛЭП - 110кВ, «Мухиани-2» с частичной поставкой оборудования и материалов
 
2023-11-03 12:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00049
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: ქს „აეროპორტის“ რეკონსტრუქციის, 35კვ. განმანაწილებელი მოწყობილობა და მართვის ფარი, სამშენებლო-სამონტაჟო და გაწყობა-გაშვებითი სამუშაოების ჩატარებაზე მოწყობილობებისა და მასალების ნაწილობრივი შეძენით/Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
 დამატებითი ინფორმაცია:
 ქს „აეროპორტის“ რეკონსტრუქციის, 35კვ. განმანაწილებელი მოწყობილობა და მართვის ფარი, სამშენებლო-სამონტაჟო და გაწყობა-გაშვებითი სამუშაოების ჩატარებაზე მოწყობილობებისა და მასალების ნაწილობრივი შეძენით/Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с частичным приобретением оборудования и материалов по реконструкции распределительных устройств 35кВ и ОПУ (щит управления) на ПС «Аэропорт»
 
2023-09-20 19:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მოთხოვნილების შესაბამისად, ელექტრონული შესყიდვის პროცედურების ჩასატარებლად სავაჭრო მოედნის ტექნიკური, პროგრამული და ძირითადი პარამეტრების ფორმირება/Формирование технических, программных и основных параметров для разработки торговой площадки п
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მოთხოვნილების შესაბამისად, ელექტრონული შესყიდვის პროცედურების ჩასატარებლად სავაჭრო მოედნის ტექნიკური, პროგრამული და ძირითადი პარამეტრების ფორმირება/Формирование технических, программных и основных параметров для разработки торговой площадки по проведению электронных закупочных процедур под потребности АО «Теласи»