ყურადღებით!
პატივცემულო მონაწილეებო შესყიდვის დოკუმენტაციით მოთხოვნილი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის წარმოუდგენლობა ან არასრულად წარმოდგენა გამოიწვევს თქვენი ორგანიზაციის მოხსნას პროცედურებიდან.
ელექტრონული შესყიდვების სისტემა
ძიების პარამეტრები

სერვერის რეალური დრო
2023-09-23 02:39:06

სიახლეების გამოწერა
მიმდინარე კურსი
ეროვნული ბანკის მონცემებით
1 USD   GEL
1 EUR   GEL
გამოცხადებული შესყიდვები
2023-09-20 19:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დაწყებულია
#
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ მოთხოვნილების შესაბამისად, ელექტრონული შესყიდვის პროცედურების ჩასატარებლად სავაჭრო მოედნის ტექნიკური, პროგრამული და ძირითადი პარამეტრების ფორმირება/Формирование технических, программных и основных параметров для разработки торговой площадки п
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ მოთხოვნილების შესაბამისად, ელექტრონული შესყიდვის პროცედურების ჩასატარებლად სავაჭრო მოედნის ტექნიკური, პროგრამული და ძირითადი პარამეტრების ფორმირება/Формирование технических, программных и основных параметров для разработки торговой площадки по проведению электронных закупочных процедур под потребности АО «Теласи»
 
2023-08-03 16:00:00
სტატუსი : წინადადების მიღება დასრულებულია
#330.23.00362
პროცედურაში მონაწილეობის მიღება
შესყიდვის ობიექტი: სს „თელასის“ ადმინისტრაციული და ცენტრალური ოფისის დამხმარე ნაგებობების, ბიზნეს-ცენტრების და საექსპლუატაციო რაიონების და მიმდებარე ტერიტორიების დალაგება - დასუფთავება/Обслуживание по уборке-очистке административных и вспомогательных зданий центрального офи
 დამატებითი ინფორმაცია:
 სს „თელასის“ ადმინისტრაციული და ცენტრალური ოფისის დამხმარე ნაგებობების, ბიზნეს-ცენტრების და საექსპლუატაციო რაიონების და მიმდებარე ტერიტორიების დალაგება - დასუფთავება/Обслуживание по уборке-очистке административных и вспомогательных зданий центрального офиса, бизнес-центров и эксплуатационных районов АО «Теласи», и прилегающих к ним территорий